Ostoskorisi on tyhjä

iLaakso IT Oy:n tietosuojaseloste


Viimeksi tarkistettu: 6.11.2018

Rekisterin ylläpitäjä

iLaakso IT Oy y-tunnus 2622560-3 Vapaaherrantie 2 40100 JYVÄSKYLÄ 010 5013490
myynti@ilaakso.fi

Rekisterisisällöstä vastaava henkilö: Marko Laaksonen


Selosteen tarkoitus

Tässä iLaakso IT:n tietosuojaselosteessa on kuvattu, kuinka iLaakso kerää, käyttää, säilyttää, käsittelee, luovuttaa ja poistaa henkilötietoja. Henkilötiedot voivat olla suoraan henkilöiltä itseltään saatuja tai heidän valtuuttamilta kolmansilta osapuolilta saatuja tietoja mukaan lukien internetin kautta tietokonetta tai mobiililaitetta käyttäen lähetetyt tiedot.

iLaakso käyttää teknisiä toimenpiteitä henkilötietojen turvaamiseksi ja suojaamiseksi, mutta emme voi taata, että henkilötiedot ovat täysin turvassa haitalliselta tai rikolliselta toiminnalta kuten hakkereilta.

Henkilötietojen kerääminen

iLaakso kerää henkilötietoja vain liiketoiminnallisia ja laillisia tarkoituksia varten. Emme kerää tarpeetonta tietoa, vaan ainoastaan tuotteiden ja palveluiden myyntiin, toimittamiseen, laskuttamiseen, asentamiseen, huoltamiseen, kouluttamiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin liittyvistä perustelluista syistä. Henkilötiedot suojataan ulkopuolisilta ja luvattomalta pääsyltä teknisin toimenpitein ja sisäisen valvonnan avulla. Verkkosivustojemme ylläpidossa, taloushallinnossa, pilvitallenuksessa, tuotteiden toimittamisessa ja sähköpostitse tapahtuvassa markkinoinnissa käytämme alihankkijoiden tarjoamia palveluita. Alihankkijamme ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti.

Henkilötietoja keräämme ensisijaisesti suoraan henkilöiltä itseltään tai hänen valtuuttamaltaan kolmannelta osapuolelta suullisesti, puhelimitse, sähköpostitse ja omien verkkosivustojemme kautta (www.ilaakso.fi ja verkkokauppa.ilaakso.fi).

Keräämiämme henkilötietoja ovat:

  • etu- ja sukunimi
  • puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • toimitus- ja laskutusosoite
  • ostotiedot ja -historia, huoltotiedot (jos osto tai huolto on tehty asiakkaan nimellä)
  • työ- tai työharjoitteluhakemus ja niihin liittyvä ansioluettelo
  • verkkosivustolle kirjautumiseen käytettävä käyttäjätunnus ja salasana
  • asennus- ja huoltotöiden vaatiessa laitteen, ohjelmiston tai verkkosivuston tunnus ja salasana -henkilöstön osalta myös palkanmaksuun, verotukseen ja työterveyshuoltoon liittyvät tiedot

Keräämme tietoja seuraaviin rekistereihin:

  • Taloushallinto-ohjelmamme, johon kaikki myynti- ja maksulliset huoltotapahtumat kirjataan -Huoltotietokantamme, johon huoltotapahtumat kirjataan
  • verkkokaupparekisteri, johon verkkokauppamme kautta tehdyt ostotapahtumatiedot kirjataan
Verkkokaupastamme tehtyihin tilauksiin liittyvä IP-osoite tallentuu verkkokaupan rekisteriimme. Verkkosivusto voi myös kerätä evästeiden avulla automaattisesti tietoja, jotka koskevat selaimen tyyppiä, verkkosivustolla käytettyä aikaa ja avattuja sivuja. Palveluntarjoajamme voi käyttää näitä tietoja tietoturvatarkoituksiin sekä sivuston navigoinnin ja käytön helpottamiseen ja nopeuttamiseen. Joka tapauksessa palveluntarjoajamme evästeiden käyttö ei ole iLaakson valvottavissa tai hallittavissa. Evästeiden käytön voi hyväksyä tai kieltää verkkosivustolle tullessaan. Yleensä myös selaimen asetuksista voi kieltää evästeet.

Henkilötietojen käyttö

iLaakso IT käyttää saamiaan ja keräämiään henkilötietoja liiketoiminnallisiin tarkoituksiin ja lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen. iLaakso ei kerää liiketoiminnan kannalta tarpeetonta tietoa henkilöistä.

Henkilötietojen luovuttaminen

iLaakso voi jakaa henkilötietoja henkilöltä tai hänen valtuuttamaltaan kolmannelta osapuolelta saadun luvan perusteella tai jos se on liiketoiminnallisesti välttämätöntä. Tällaisia liiketoimintaan liittyviä asioita voivat olla esimerkiksi tuote- ja takuurekisteröinnit, tuotteiden suoratoimitukset, sähköisten ohjelmistolisenssien toimitukset, tarjouspyynnöt, rahoitushakemukset sekä huolto- ja asennustyökutsut. Lisäksi voimme jakaa henkilötietoja lakiin perustuvien seikkojen perusteella esimerkiksi poliisiviranomaiselle sekä käyttämällemme tilitoimistolle ja tilintarkastajalle.

Valitettavasti mikään digitaalisesti tallennettu tieto ei ole täysin varmasti turvassa. iLaakso pyrkii suojaamaan henkilötiedot tehokkaasti, mutta se ei voi täysin varmistaa ja taata, että henkilötiedot ovat täydellisesti turvassa varkauksilta, hakkereiden väärinkäytöltä tai muulta rikolliselta toiminnalta, eikä myöskään tietokoneiden ohjelmistojen ja tietoliikenneverkkojen vioista ja häiriöistä aiheutuvista vahingoista.

Henkilötietoja sisältävä lakisääteisen kirjanpitoaineiston paperiset tulosteet säilytetään iLaakson tai iLaakson käyttämän tilitoimiston lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. iLaakson ylläpitämiin digitaalisiin rekistereihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, eikä iLaakso luovuta niitä ulkopuolisille, vaan ainoastaan iLaaksossa työskenteleville henkilöille.

Henkilötietojen tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin merkityt tiedot. Tietojen tarkastuspyynnön voi esittää iLaakson myymälässä yrityksen työntekijöille liikkeen aukioloaikana tai sähköpostitse yrityksen rekisterivastaavalle tai iLaaksolle lähetetyllä kirjeellä.

Oikeus vaatia henkilötiedon korjaamista

Rekisteröity voi pyytää itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista iLaakson toimitilassa liikkeen aukioloaikana tai sähköpostitse rekisterisisällöstä vastaavalle henkilölle tai iLaaksolle lähetetyllä kirjeellä.

Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen

iLaakso säilyttää keräämämme henkilötiedot niin kauan kuin liiketoiminnan tarpeet ja lainmukaiset velvollisuudet sitä edellyttävät. Rekisteröity voi pyytää itseään koskevien tietojen poistamista suullisesti iLaakson toimitilassa, sähköpostitse yrityksen rekisterivastaavalle tai iLaaksolle lähetetyllä kirjeellä.